Skoltesamiske bøyingsparadigmer

Write the word in ordinary Skolt Saami orthography.

Gje minimalt paradigme
Standardparadigme
Fullt paradigme, med alle bøyningsformer

Programmet er i en utviklingsfase, og inneholder bare noen av orda fra grammatikkdelen av Sammallahti - Moshnikoff si ordbok. Meld fra til giellatekno@uit.no hvis du finner feil.