Enaresamiske bøyingsparadigmer

Skriv inn et enaresamisk ord og velg ordklasse, og programmet vil generere hele paradigmet for ordet. Programmet inneholder bare orda i Morottaja og Sammallahti sitt grammatikkvedlegg.

Write the word in ordinary Inari Saami orthography.

Gje minimalt paradigme
Standardparadigme
Paradigme for testing
Fullt paradigme, med alle bøyningsformer

Programmet er i en utviklingsfase, og inneholder bare nokre av orda fra grammatikkdelen av Sammallahti - Morottaja si ordbok. Meld fra til giellatekno@uit.no hvis du finner feil.