Lulesamiske bøyingsparadigmer

Skriv inn et lulesamisk ord og velg ordklasse, og programmet vil generere hele paradigmet for ordet.

Du kan bruke de vanlege lulesamiske bokstavene, systemet forstår både (offisiell) ŋ, og eldre ń, ñ, og det forstår både äö og æø.

Gje minimalt paradigme
Standardparadigme
Fullt paradigme, med alle bøyningsformer

Det lulesamiske analyseprogrammet inneholder oppunder 20000 grunnformer (frå Spiik sin grammatikk, Nystø/Johnsen si lærebok, og framforalt frå Kintel og Korhonen sine ordbøker), men det er framleis mykje arbeid som står att. Hvis du finner feil eller manglar ved programmet ber vi deg melde i frå, til giellatekno@uit.no.