Nordsamiske bøyingsparadigmer

Skriv inn et nordsamisk ord og velg ordklasse, og programmet vil generere hele paradigmet for ordet.

Du kan bruke de vanlige nordsamiske bokstavene. Hvis du ikke har samisk tastatur kan du i staden for "á, č, đ, ŋ, š, ŧ, ž" skrive "a1, c1, d1, n1, s1, t1, z1".

Gje minimalt paradigme
Standardparadigme
Fullt paradigme, med alle bøyningsformer