Grønlandske bøyingsparadigmer

Skriv inn et grønlandsk ord og velg ordklasse, og programmet vil generere hele paradigmet for ordet.