Språkverktøy for votisk

Her finner du grammatiske analyseprogram for votisk

Analyser tekst.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Ordbøker
Ord og stedsnavn