Språkverktøy for

Her finner du grammatiske analyseprogram for norsk bokmål.

Analyser tekst.
Analyse og disambiguering.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Ordbøker
Ord og stedsnavn