Språkverktøy for

Her finner du grammatiske analyseprogram for komipermjakisk.

Analyser tekst.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Korp – tekstkorpus
Søk etter ord og grammatiske mønster i tekstsamlinger (ikke for Internet Explorer).

Analysatorane for komipermjakisk er eit samarbeidsprosjekt mellom FU-lab, Giellatekno og Jack Rueter. Ordboka som ligg til grunn for leksikondelen er Jack Rueters Komi-suomi-englanti sanakirja.