Språkverktøy for

Her finner du grammatiske analyseprogram for irsk.

Analyser tekst.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer