Genereringsprogram for mansisk

For å få t.d. улят, skriv уля+N+Sg+Loc

Skriv inn ordform: