Skoltesamisk analyseprogram

Skriv ord eller setninger inn i vinduet, og trykk på "Analyse" (for å få alle mulige analyser). Advarsel: Dette arbeidet er ikke ferdig.

Write the word in ordinary Skolt Saami orthography.

Skriv inn ordform:


Enkeltord
Orddeling

Programmet er i en utviklingsfase, og inneholder bare noen av orda fra grammatikkdelen av Sammallahti - Moshnikoff si ordbok. Meld fra til giellatekno@uit.no hvis du finner feil.