Enaresamisk analyseprogram

Skriv eller lim inn ord eller setninger i vinduet, og trykk på "Enkeltord" (for å få alle mulige analyser) eller "Setninger" (for å få bare de analysene som passer i denne sammenhengen). Programmet kan også sette inn mulige orddelingsgrenser (stavingsgrenser), velg "Orddeling". Slett teksten ved å velge "Nullstill".

Write the word in ordinary Inari Saami orthography.

Skriv inn ordform:


Enkeltord
Setninger (analyse som passer til konteksten)

Orddeling

Programmet er i en utviklingsfase, og inneholder bare nokre av orda fra grammatikkdelen av Sammallahti - Morottaja si ordbok. Meld fra til giellatekno@uit.no hvis du finner feil.