Lulesamisk analyseprogram

Skriv eller lim inn ord eller setninger i vinduet, og trykk på "Enkeltord" (for å få alle mulige analyser) eller "Setninger" (for å få bare de analysene som passer i denne sammenhengen). Programmet kan også sette inn mulige orddelingsgrenser (stavingsgrenser), velg "Orddeling". Slett teksten ved å velge "Nullstill".

Du kan bruke de vanlege lulesamiske bokstavene, systemet forstår både (offisiell) ŋ, og eldre ń, ñ, og det forstår både äö og æø.

Skriv inn ordform:


Enkeltord
Setninger (analyse som passer til konteksten)
Dependensstruktur
Orddeling

Det lulesamiske analyseprogrammet inneholder oppunder 20000 grunnformer (frå Spiik sin grammatikk, Nystø/Johnsen si lærebok, og framforalt frå Kintel og Korhonen sine ordbøker), men det er framleis mykje arbeid som står att. Hvis du finner feil eller manglar ved programmet ber vi deg melde i frå, til giellatekno@uit.no.