Nordsamisk analyseprogram

Skriv eller lim inn ord eller setninger i vinduet, og trykk på "Enkeltord" (for å få alle mulige analyser) eller "Setninger" (for å få bare de analysene som passer i denne sammenhengen). Programmet kan også sette inn mulige orddelingsgrenser (stavingsgrenser), velg "Orddeling". Slett teksten ved å velge "Nullstill".

Du kan bruke de vanlige nordsamiske bokstavene. Hvis du ikke har samisk tastatur kan du i staden for "á, č, đ, ŋ, š, ŧ, ž" skrive "a1, c1, d1, n1, s1, t1, z1".

Skriv inn ordform:


Enkeltord
Setninger (analyse som passer til konteksten)        [Grunnformomsetjing til bokmålInga omsetjing]

Dependensstruktur
Orddeling
Transkriber

Programmet er ikke ferdig enda. Hvis du finner feil eller feilanalyser kan du melde i fra til Giellatekno, Senter for samisk språkteknologi.