Analyseprogram for kildinsamisk

Skriv ord eller setninger inn i vinduet, og trykk på "Analyse" (for å få alle mulige analyser) eller "Disambiguering" (for å få bare de analysene som passer i denne sammenhengen). Advarsel: Dette arbeidet er ikke ferdig.

Write the word in Kildin Saami orthography. Note that we use Cyrillic Characters also for the Latin-looking ones. The program uses the 1985 orthography.

Skriv inn ordform:


Enkeltord

Programmet er ikke ferdig enda. Hvis du finner feil eller feilanalyser kan du melde i fra til Giellatekno, Senter for samisk språkteknologi.