Analyseprogram for livvikarelsk

Skriv ord eller setninger inn i vinduet, og trykk på "Analyse" (for å få alle mulige analyser) eller "Disambiguering" (for å få bare de analysene som passer i denne sammenhengen). Advarsel: Dette arbeidet er ikke ferdig.

Skriv inn ordform:


Enkeltord

Programmet er ikke ferdig enda. Hvis du finner feil eller feilanalyser kan du melde i fra til Giellatekno, Senter for samisk språkteknologi.