Ruonáeatnanlaš sátneanalysaprográmma

Write or paste the words in the window, and press the "Send form" button. The options "Analyze" gives all possible analyses, whereas the (default) option "Disambiguate" gives only the analyses appropriate for the given sentence. The program may also hyphenate the text for you, or add syllable boundaries, in which case it will not give a grammatical analysis. Choose "Hyphenate".

Du kan konvertere tekst frå Kleinschmidts ortografi (dvs. den i bruk mellom 1857 og 1973) og til no gjeldande ortografi. Særleg på kart er Kleinschmidts ortografi framleis i bruk. Konverteraren kjenner att bokstaven kra, dvs. "ĸ" (Unicode U+0138), men i og med at mange brukarar ikkje veit korleis dei skal skrive kra, vil konverteringsverktyet konvertere stor K som ikkje står først i ordet til kra. Vel "Konverter". Programmet konverterer ikkje û korrekt, men elles fungerer det godt.) Du kan også transkribere grønlandsk tekst, dvs. overføre den frå gjeldande ortografi til IPA-transkripsjon, med stavingsgrense (markert med punktum) og relativ tonehøgde (etter Stig Bjørnums grammatikk, eigentleg etter Kleinschmidt). Vel "Transkriber".

Čále sátnehámi:


Eaŋkilsánit
Cealkagat (analysa mii heive kontekstii)        [Sátnejorgalus dánskagilliiIi jorgalus]

Dependeansastruktuvra
Botke sániid
Konvertere
Transkribere

Prográmma ii leat vel gárvvis. Jos fuomášat meattáhusaid dahje boasttuanalysaid, de sáhtát čállit dieđu Giellateknoi.