Grønlandsk analyseprogram

Skriv eller lim inn ord eller setninger i vinduet, og trykk på "Enkeltord" (for å få alle mulige analyser) eller "Setninger" (for å få bare de analysene som passer i denne sammenhengen). Programmet kan også sette inn mulige orddelingsgrenser (stavingsgrenser), velg "Orddeling". Slett teksten ved å velge "Nullstill".

Du kan konvertere tekst fra Kleinschmidts ortografi (dvs. den i bruk mellom 1857 og 1973) og til nå gjeldende ortografi. Særlig på kart er Kleinschmidts ortografi fremdeles i bruk. Konvertereren kjenner igjen bokstaven kra, dvs. "ĸ" (Unicode U+0138), men konverteringsverktyet vil også konvertere stor K som ikke står først i ordet til kra. Velg "Konverter". Programmet konverterer ikke û korrekt, men elles fungerer det godt.) Du kan også transkribere grønlandsk tekst, dvs. overføre den fra gjeldende ortografi til IPA-transkripsjon, med stavingsgrense (markert med punktum) og relativ tonehøyde (etter Stig Bjørnums grammatikk, egentlig etter Kleinschmidt). Velg "Transkriber".

Skriv inn ordform:


Enkeltord
Setninger (analyse som passer til konteksten)        [Omsetjing til danskInga omsetjing]

Dependensstruktur
Orddeling
Konverter
Transkriber

Programmet er ikke ferdig enda. Hvis du finner feil eller feilanalyser kan du melde i fra til Giellatekno, Senter for samisk språkteknologi.