Kornisk analyseprogram

Skriv eller lim inn ord eller setninger i vinduet, og trykk på "Enkeltord" (for å få alle mulige analyser) eller "Setninger" (for å få bare de analysene som passer i denne sammenhengen). Programmet kan også sette inn mulige orddelingsgrenser (stavingsgrenser), velg "Orddeling". Slett teksten ved å velge "Nullstill".

Skriv inn ordform:


Enkeltord
Setninger (analyse som passer til konteksten)

Orddeling

Programmet er ikke ferdig enda. Hvis du finner feil eller feilanalyser kan du melde i fra til Giellatekno, Senter for samisk språkteknologi.