UIT The arctic university of Norway > Giellatekno
 

Stedsnavn for samiske språk

Skriv stedsnavnet på samisk, norsk, svensk eller finsk og få oversettelse til eller fra samisk. Der svaret inneholder et navn i parantes er dette kommunenavnet. Basen inneholder ca. 15000 navnepar, av dem omtrent 11000 med nordsamiske, 3000 med sørsamiske og 1000 med lulesamiske navn. Kildene våre er Statens Kartverk (SK), Sametinget i Sverige (SvSt), Pekka Sammallahtis "Saami-suoma sátnegirji" (PS) og Saami Atlas av H.R. Mathisen (SA). Merk at i Statens Kartverk er mange norske navn i bestemt form, slik at man ikke finner f.eks. Reinfjord men Reinfjorden.

Skriv inn stedsnavn:


Morfologiske forkortelser

Syntaktiske forkortelser

Dependensforkortelser