UIT The arctic university of Norway > Giellatekno
 

Språkverktøy for komi

Her finner du grammatiske analyseprogram for komi.

Analyser tekst.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Korp – tekstkorpus
Søk etter ord og grammatiske mønster i tekstsamlinger (ikke for Internet Explorer).

Analysatorene for komi er et samarbeidsprosjekt mellom Giellatekno og Jack Rueter. Ordboka som ligger til grunn for leksikondelen er Jack Rueters Komi-suomo-englanti sanakirja.