Språkverktøy for sørsamisk

Analyser tekst.
Morfologisk og syntaktisk analyse, orddeling.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Tallordsgenerator
Skriv inn tall (f.eks. 123, 10:15 eller 6.2.), og få ut tallord, klokkeslett eller dato.

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Grammatikk

Korp – tekstkorpus
Søk etter ord og grammatiske mønster i tekstsamlinger (ikke for Internet Explorer).

Divvun ordretting
Last ned ordretteprogram til bruk i Microsoft Word og LibreOffice

Samisk tastatur

Oahpa! språklæringsprogram
Interaktive program for å øve gloser, ordbøying og tall, dato og klokkeslett.

Språkkurs

Gïelese
Lær ord – med lyd og bilder