UIT The arctic university of Norway > Giellatekno
 

Språkverktøy for skoltesamisk

Her finner du grammatiske analyseprogram for skoltesamisk.

Analyser tekst.
Analyserer bare en handfull ord.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for en handfull av ord.

Generer ordformer

Tallordsgenerator
Skriv inn tall (f.eks. 123), og få ut talord.

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Oahpa! språklæringsprogram
Interaktive program for å øve gloser, ordbøying og dialoger.