UIT The arctic university of Norway > Giellatekno
 

Språkverktøy for nganasansk

Her finner du grammatiske analyseprogram for nganasansk

Analyser tekst.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Ordbøker
Ord og stedsnavn