Språkverktøy for enaresamisk

Her finner du grammatiske analyseprogram for enaresamisk.

Analyser tekst.
Analyserer bare en handfull ord.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for en handfull av ord.

Generer ordformer

Tallordsgenerator
Skriv inn tall (f.eks. 123), og få ut talord.

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Korp – tekstkorpus
Søk etter ord og grammatiske mønster i tekstsamlinger (ikke for Internet Explorer).

Samisk tastatur

Oahpa! språklæringsprogram
Interaktive program for å øve gloser, ordbøying og dialoger.