UIT The arctic university of Norway > Giellatekno
 

Velkommen til Giellatekno, Senter for samisk språkteknologi

På nordsamisk Davvisámegillii På norsk Norsk På finsk Suomeksi På engelsk English По-русский Русский

Note
Oversettingsprogram som gjør det enklere for både for den som kan og den som ikke kan samisk. Vi lanserer et forbedret program for maskinoversetting fra nordsamisk til norsk.

Giellatekno kombinerer lingvistisk og datalingvistisk forsking på samisk og andre morfologirike språk med utvikling av praktiske program. Vi fokuserer på ei djup lingvistisk modellering basert på morfologisk analyse med god empirisk dekning.

Disse programma utgjr basisen for støtta vår til de ulike samiske språksamfunna, i form av moderne språkprogram. I 2012 fikk vi, i lag med Divvungruppa, Gollegiella-prisen som ei anerkjenning av dette arbeidet. Målet vårt er å støtte språklæring og bruk av de samiske språka, og å gjøre dem mer tilgjengelige.

Vi har også utvida arbeidet vårt til andre språk med få språkteknologiske ressurser, spesielt til sirkumpolare og samiske språk. Analysene og verktøya våre er laga for å lage det lettere for minoritetsspråk å utvikle den språkteknologien som utgjør ei forutsetning for at språket skal kunne overleve i et moderne samfunn.