UIT The arctic university of Norway > Giellatekno
 

Språkverktøy for russisk

Her finner du grammatiske analyseprogram for russisk.

Analyser tekst.

Paradigmegenerering.
Genererer bøyingsparadigmer av ulik størrelse for det ordet du vil.

Generer ordformer

Tallordsgenerator
Skriv inn tall (f.eks. 123, 10:15 eller 6.2.), og få ut talord, klokkeslett eller dato.

Ordbøker
Ord og stedsnavn

Oahpa! språklæringsprogram
Interaktive program for å øve gloser, ordbøying og dialoger.