UIT The arctic university of Norway > Giellatekno
 

Nordsamisk genereringsprogram

Skriv ord i grunnform, deretter de grammatiske kodene for den bøyingsforma du vil ha. Trykk på "Send" eller "Nullstill".

Du kan bruke de vanlige nordsamiske bokstavene. Viss du ikke har samisk tastatur kan du skrive c1, d1, n1, etc. Velg i tilfelle "Latin 1"

Eit par eksempel: For å få viesus, skriv viessu+N+Sg+Loc.

Skriv inn ordform:


Morfologiske forkortelser

Syntaktiske forkortelser

Dependensforkortelser