Nordsamisk genereringsprogram

Skriv ord i grunnform, deretter de grammatiske kodene for den bøyingsforma du vil ha. Trykk på "Send" eller "Nullstill".

Du kan bruke de vanlige nordsamiske bokstavene. Hvis du ikke har samisk tastatur kan du i staden for "á, č, đ, ŋ, š, ŧ, ž" skrive "a1, c1, d1, n1, s1, t1, z1".

Eit par eksempel: For å få viesus, skriv viessu+N+Sg+Loc.

Skriv inn ordform:


Morfologiske forkortelser

Syntaktiske forkortelser

Dependensforkortelser