Bug 2639 - Https for divvun.no
Summary: Https for divvun.no
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Infrastructure
Classification: Unclassified
Component: Divvun.no (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: All All
: P4 - Within a month normal
Assignee: Børre Gaup
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2019-11-12 13:50 CET by Sjur Nørstebø Moshagen
Modified: 2021-10-27 22:54 CEST (History)
0 users

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Sjur Nørstebø Moshagen 2019-11-12 13:50:44 CET
No som uit.no står som eigar av divvun.no, bør vi få IT-admin til å skaffa oss sertifikat for domenet, slik at vi kan byta til https over alt. Kan du starta den jobben?
Comment 1 Børre Gaup 2019-11-12 15:39:35 CET
Vi har problemet med at speller-demo.html ikke fungerte særlig bra når man prøver med redirecte fra divvun.no:3000 til f.eks. divvun.no/divvunspell. Dette er en av forutsetningene for å skifte til https.
Comment 2 Sjur Nørstebø Moshagen 2021-10-27 22:54:41 CEST
Denne er i boks no.