Bug 2609 - Propernoun_smi_PIPPI-Lexicon
Summary: Propernoun_smi_PIPPI-Lexicon
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: Spell checking sma
Classification: Unclassified
Component: Missing words (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Macintosh Other
: P5 - Later enhancement
Assignee: Thomas Omma
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2019-10-06 21:03 CEST by Maja Lisa Kappfjell
Modified: 2019-10-09 09:17 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Maja Lisa Kappfjell 2019-10-06 21:03:40 CEST
Heisann.
Jeg har dröftet smi-propernouns med Ove Lorentz i uka som var i Levanger.

1)Disse propernpoun med mönster som PIPPI bör ha -ije- som, og gå som trestaveles-noun
f.eks Pippijasse. Vi dröftet også PIPPI med vanlig ie-EVEN, jfr. Sölvi - Selvie- Sælvan(ILLATIV). Det er mulig, men jeg _tror_ (og da fölger jeg kun egen magefölgelse) ikke det vil gå inn hos sma_brukere. 

2) Propernoun som ender på -in, f-eks Berlin- bör få -ijne, og ikke ijna- (GG´s vedtak), f.eks Berlijne - Berlijnesne

3) ia- bör få -ije- og ikke -ija (iflg. GG´s vedtak)

Har flere punkter ang. behandling av propernoun.

Viktig å få rettet disse.
Comment 1 Thomas Omma 2019-10-07 11:45:41 CEST
     +Sg+Ill+Uml:%>%^1UMLan  FINAL1 ; ! Ingen norm på hvordan disse skal bøyes - 


^Ωhat about that one above? 

and those:

     +Sg+Ine:ijjesne   FINAL1 ;
     +Sg+Ela:ijjeste   FINAL1 ;
I think it would be a better idea that you fix these, I havent nearlµ same overΩiev as you :(
Comment 2 Thomas Omma 2019-10-07 11:50:46 CEST
2. hmmm...there are many names ending -in, some go to BERN, some go to LONDON, does -ijne apply to both of them?
Comment 3 Thomas Omma 2019-10-07 11:52:58 CEST
3. but Tunisia isnt -ija ?
Comment 4 Thomas Omma 2019-10-07 11:55:55 CEST
2. and Berlin isnt now -ijna?
Comment 5 Thomas Omma 2019-10-09 09:17:55 CEST
3. names like Tunisia should be Tunisije?


1. Pippijesne, Pippijeste in inessiv and elativ+Sg+Ill+Uml:%>%^1UMLan
this must be taken away then ???maŧbe 1 and 3 i can fix then.

2. seems hard :(