Bug 2602 - ccat skriver ut feil rettelse
Summary: ccat skriver ut feil rettelse
Status: NEW
Alias: None
Product: Corpus
Classification: Unclassified
Component: Correct! corpus (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Macintosh Linux
: P5 - Later enhancement
Assignee: Lene Antonsen
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2019-08-01 14:03 CEST by Børre Gaup
Modified: 2019-08-01 14:04 CEST (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Børre Gaup 2019-08-01 14:03:39 CEST
(Jus lea mii nu mii váilu kássas- de fertebehtet čálistit unna girjážii$(conc,rj-rjj|girjjážii))¥(punct,x|Jus lea mii nu mii váilu kássas, de fertebehtet čálistit unna girjjážii mii lea (ruhta- kássas)¢(cmp,2-1|ruhtakássas).

Blir til:
<p><errorortreal correct="ruhtakássas" errorinfo="cmp,2-1"><errorsyn correct="Jus lea mii nu mii váilu kássas, de fertebehtet čálistit unna girjjážii mii lea ruhta- kássas" errorinfo="punct,x">Jus lea mii nu mii váilu kássas- de fertebehtet čálistit unna <errorort correct="girjjážii" errorinfo="conc,rj-rjj">girjážii</errorort></errorsyn></errorortreal>.</p>

ccat -a -l sme -c gir (som skal skrive ut hele rettingen):
ruhtakássas. ¶

Som tydeligvis er galt.

Jeg vet ikke om feilen er i:
a) Oppmerkingen
b) I den konverter oppmerkingen
c) eller i ccat