Bug 2527 - Common (all_langs) roman and arabic numbers
Summary: Common (all_langs) roman and arabic numbers
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: Infrastructure
Classification: Unclassified
Component: Lexicon (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: All All
: P4 - Within a month normal
Assignee: Sjur Nørstebø Moshagen
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks: 2524
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2018-11-05 09:13 CET by Sjur Nørstebø Moshagen
Modified: 2019-03-13 22:41 CET (History)
8 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Sjur Nørstebø Moshagen 2018-11-05 09:13:32 CET
Lene skreiv i lusmelding #2475:

> Jeg har sjekket inn i all_langs/src/morphology/stems : arabic_roman_digits.lexc og punctuation.lexc
> 
> Disse skal legges inn i bygginga for de samiske språkene (alle språk?):
> 
> arabic_roman_digits.lexc i tillegg til numerals.lexc
> 
> Arabiske og romertall må så fjernes fra lokale numerals.lexc (ikke kasus-leksikoner).

Og ja, vi vil ha dette for alle språk, ikkje berre for dei samiske. Tal frå andre talsystem og talord skrive ut som tekst høyrer heime i kvart enkelt språk, men dei arabiske og romerske tala bør vera felles.