Bug 2449 - Be om servernamn og setja opp REST-server
Summary: Be om servernamn og setja opp REST-server
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Infrastructure
Classification: Unclassified
Component: REST/CGI (Interactive web) (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: All All
: P5 - Later enhancement
Assignee: Børre Gaup
URL:
Keywords:
Depends on: 2448
Blocks: 2444
  Show dependency treegraph
 
Reported: 2017-11-15 13:31 CET by Sjur Nørstebø Moshagen
Modified: 2020-03-16 11:11 CET (History)
5 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Sjur Nørstebø Moshagen 2017-11-15 13:31:23 CET
REST-server skal vera tilgjengeleg på: api.giella.uit.no.
Comment 1 Sjur Nørstebø Moshagen 2020-03-16 11:11:27 CET
Det er fiksa på https://api-giellalt.uit.no. REST-servaren er konfigurert for grammatikkontroll, stavekontroll, og orddeling. Grammatikkontrollen er dagleg bruk, stavekontrollen fungerer, orddelinga er ikkje på plass.

Denne saka er løyst.