Bug 2422 - Vi treng ein eigen generator for grammatikkontrollen
Summary: Vi treng ein eigen generator for grammatikkontrollen
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Grammar checkers
Classification: Unclassified
Component: Core infrastructure (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: All All
: P3 - Within a week normal
Assignee: Sjur Nørstebø Moshagen
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2017-09-08 16:01 CEST by Sjur Nørstebø Moshagen
Modified: 2018-05-07 08:09 CEST (History)
5 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Sjur Nørstebø Moshagen 2017-09-08 16:01:15 CEST
Generatoren må ha eit taggsett som svarar til det som kjem frå disamb-analysatoren, slik at vi alltid klarar å generera forslag.

Eg har laga bugzilla-meldinga for å ikkje gløyma saka.
Comment 1 Linda Wiechetek 2017-09-13 14:53:32 CEST
Er det følgende inkonsistens du snakker om Sjur?

Analysen av árvvoštallojuvvo	med tokeniser-gramcheck-gt-desc.pmhfst blir

"árvvoštallat" VV TVV Der/PassL <mv> V IV Ind Prs Sg3

árvvoštallat+V+TV+Der/PassL+V+IV+Ind+Prs+ConNeg


Men generatoren (generator-gt-norm.hfstol) kan ikkje generere:

árvvoštallat+VV+TVV+Der/PassL+V+IV+Ind+Prs+Pl3

men bare:

árvvoštallat+V+TV+Der/PassL+V+IV+Ind+Prs+ConNeg

Forskjellen er: TV vs. TVV

Prøv: 
Čállosat árvvoštallojuvvo bustávvaárvosániiguin ( A – F ) ECTS vuogádaga mielde , mas A lea buoremus árvosátni ja E lea vuolemus ceavzinárvosátni ."<árvvoštallojuvvo>"
    "árvvoštallat" VV TVV Der/PassL <mv> V <0> <TH-Inf><RO-Ess-Any> <TH-FS-Qpron> <TH-FS-Qst> IV Ind Prs Sg3 <W:0.0000000000> @+FMAINV MAP:10202:r406 &syn-number_congruence-subj-verb #2->2 SUBSTITUTE:7685:SubV=mv ADD:11677:syn-number_congruence-subj-verb
syn-number_congruence-subj-verb
    "árvvoštallat" VV TVV Der/PassL <mv> V <0> <TH-Inf><RO-Ess-Any> <TH-FS-Qpron> <TH-FS-Qst> IV Ind Prs <W:0.0000000000> @+FMAINV MAP:10202:r406 Pl3 &SUGGEST #2->2 COPY:11725:syn-number_congruence-subj-verb
árvvoštallat+VV+TVV+Der/PassL+V+IV+Ind+Prs+Pl3 ?
;    "árvvoštit" Err/Lex VV TVV Der/alla VV Der/PassL V <0> IV Ind Prs ConNeg <W:0.0000000000> REMOVE:3565:r548
;    "árvvoštit" Err/Lex VV TVV Der/alla VV Der/PassL V <0> IV Ind Prs Sg3 <W:0.0000000000> REMOVE:3565:r548
;    "árvvoštallat" VV TVV Der/PassL V <0> <TH-Inf><RO-Ess-Any> <TH-FS-Qpron> <TH-FS-Qst> IV Ind Prs ConNeg <W:0.0000000000> REMOVE:9422:NotConNegNotNeg
Comment 2 Sjur Nørstebø Moshagen 2017-09-14 14:39:32 CEST
(In reply to Linda Wiechetek from comment #1)
> Er det følgende inkonsistens du snakker om Sjur?

Ja, blant anna:-)
Comment 3 Sjur Nørstebø Moshagen 2018-05-07 08:09:12 CEST
Støtte for ein eigen generator er lagt til i revisjonane 162691-162696 + 162698
og 162699 for sme. Det kan vera visse detaljar vi må sjå på enno for sme, men
den generelle løysinga er på plass.

For sme er det særleg samansette ord og normative samansetjingstaggar vi må sjå
på (CmpN/-taggane).