Bug 2359 - lemmaer som ikke er lemmaer i sme-leksikonet
Summary: lemmaer som ikke er lemmaer i sme-leksikonet
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: sme lexicon
Classification: Unclassified
Component: Stem lexica (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Macintosh Other
: P4 - Within a month normal
Assignee: Thomas Omma
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2017-03-15 09:46 CET by Lene Antonsen
Modified: 2017-03-15 13:33 CET (History)
5 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Lene Antonsen 2017-03-15 09:46:37 CET
Det er en del lemmaer som ikke blir gjenkjent av vår FST. Jeg ber om diskusjon om hvordan disse skal behandles, og at konklusjonen blir uttrykt her i bz.

Eksempel:
darji+CmpN/SgG+N+Sem/Dummytag+Cmp/SgGen:darjje RHyph ;

usme:
darjje-giella	darji+N+Cmp/SgGen+Cmp-#giella+N+Sg+Nom

darjje
darjje	darjje	+?

darji 
darji	darji	+?

Andre i samme gruppe er:
este+CmpN/SgG+N+Sem/Dummytag+Cmp/SgGen:estte RHyph ;
iira+CmpN/SgG+N+Sem/Dummytag+Cmp/SgGen:iirra RHyph ;
pidgin+CmpN/SgN+N+Sem/Dummytag+Cmp/Sh:pidgin RHyph ;

dvs at de er lagt inn som prefikser, men med forskjellig form til høyre og venstre for kolon, og definert som +N, noe de ikke er i vår FST. Til sammenlikning har vi også en oppføring av prefiks med hyph rett i leksikonet (også her er vel +N feil?):
ii-+CmpN/SgN+N+Sem/Dummytag+Cmp/SgNom:ii Rreal ; !

Kanskje vi burde hatt en egen +Prefix tagg for slike istedenfor +N ?

Under her er noen som blir gjenkjent som Prop, hvis de skrives med stor forbokstav, men ikke blir gjenkjent med liten forbokstav. Er de også prefikser? eller burde vi legge dem inn med sti fra +Prop?

usme
hollánda
hollánda	hollánda	+?

hollándda
hollándda	hollándda	+?

hollánda+CmpN/SgG+N+Sem/Dummytag+Cmp/SgGen:hollándda RHyph ;
irlánda+CmpN/SgG+N+Sem/Dummytag+Cmp/SgGen:irlándda RHyph ;
islánda+CmpN/SgG+N+Sem/Dummytag+Cmp/SgGen:islándda RHyph ;
norga+CmpN/SgG+N+Sem/Dummytag+Cmp/SgGen:norgga%> Rreal ;
norga+CmpN/SgG+N+Sem/Dummytag+Cmp/SgGen:norgga RHyph ;
ruoŧŧa+CmpN/SgG+N+Sem/Dummytag+Cmp/SgGen:ruoŧa%> Rreal ;
ruoŧŧa+CmpN/SgG+N+Sem/Dummytag+Cmp/SgGen:ruoŧa RHyph ;