Bug 2349 - Set opp rss-feed + nedlastingskatalog med ssl for MacDivvun
Summary: Set opp rss-feed + nedlastingskatalog med ssl for MacDivvun
Status: RESOLVED FIXED
Alias: None
Product: Infrastructure
Classification: Unclassified
Component: Divvun.no (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Macintosh MacOS X
: P2 - As soon as possible normal
Assignee: Børre Gaup
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2017-03-08 09:19 CET by Sjur Nørstebø Moshagen
Modified: 2019-01-25 07:27 CET (History)
0 users

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Sjur Nørstebø Moshagen 2017-03-08 09:19:51 CET
For det nye verktyet MacDivvun sin nye autoupdate-funksjon treng vi eit område på divvun.no for dei datastrukturane som trengst. Det er:

rss-feed, noko i stil med:

https://divvun.no/bundles/#{zhfst_basename}/appcast.xml

(ein for kvart språk), og tilsvarande for MacDivvun.app (programmet for automatisk oppdatering, med grensesnitt for å velja dei språka ein vil ha) og for MacDivvun.service (det er sjølve stavekontrolltenesta).

Vi _må_ ha eit fungerande ssl-sertifikat for at systemet skal fungera. Sjølve url-en kan vi bestemma, det treng ikkje vera det som ligg i koden no (som eg kopierte inn over).

Fint om du kan prioritera dette, eg vil gjerne ha han ut til intern testing denne veka, om mogleg.
Comment 1 Børre Gaup 2019-01-24 23:14:07 CET
Er dette fikset nå, nå som vi har et eget repo for páhkat?
Comment 2 Sjur Nørstebø Moshagen 2019-01-25 07:27:25 CET
Jepp, denne er i orden no :)