Bug 2186 - passivbøyning på alle TV? Ikke alle "transitive" verb som har objekt kan nødvendigvis danne passiv
Summary: passivbøyning på alle TV? Ikke alle "transitive" verb som har objekt kan nødv...
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: sme lexicon
Classification: Unclassified
Component: Continuation lexica (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Macintosh Other
: P5 - Later normal
Assignee: Thomas Omma
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2016-06-09 16:10 CEST by Linda Wiechetek
Modified: 2016-06-13 12:08 CEST (History)
5 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Linda Wiechetek 2016-06-09 16:10:31 CEST
For øyeblikket har alle transitive verb passivbøyning. Helander 2001 diskuterer transitivitet som i utgangspunktet betyr at verbet har et akkusativ objekt og passivbøyning og nevner en hel del eksempler der verbet har et objekt men ingen passivbøyning, blant annet:

gierdat, muittuhit, muitit, niegadit, áicat, sulastahttit

!Muhtun uhca mátkefearánaš muitujuvvu
!Beaivvi guhkkodagas máŋga vásihan áiggi jurddašuvvojedje


muitojuvvui
muitojuvvui	muitit+V+TV+Der/PassL+V+IV+Ind+Prt+Sg3

jurddašuvvojedje
jurddašuvvojedje	jurddašit+V+TV+Der/PassL+V+IV+Ind+Prt+Pl3


Eksisterer dem i noen marginale tilfeller eller burde vi kanskje fjerne dem?


Linda
Comment 1 Lene Antonsen 2016-06-09 16:14:43 CEST
Jeg kan være enige i argumentasjonen, men ikke i eksemplene.

muitit kan ta akkusativobjekt, og i Korp er det 14 setninger med Der/Pass av muitit.
Også jurddašit kan ta akkusativobjekt, i Korp er det to unike eksempler
Comment 2 Linda Wiechetek 2016-06-10 09:28:38 CEST
(In reply to Lene Antonsen from comment #1)
> Jeg kan være enige i argumentasjonen, men ikke i eksemplene.
> 
> muitit kan ta akkusativobjekt, og i Korp er det 14 setninger med Der/Pass av
> muitit.
> Også jurddašit kan ta akkusativobjekt, i Korp er det to unike eksempler

Eksemplene tok æ fra Helander. Er enig i at det er nødvendig å se på korp.
Istedenfor å ta bort formen kan det også være lurt å legge til Err/Orth
Comment 3 Lene Antonsen 2016-06-10 10:35:51 CEST
Å legge til Err/Orth til slike tilfeller som er i bruk (= forby å lage passiv av de verbene), er en stor sak, Den burde sendes til Giellagáldu.
Comment 4 Lene Antonsen 2016-06-10 13:58:45 CEST
Jeg er for å begrense FSTen når det er snakk om derivasjoner som er teoretisk mulig, men som man ikke finner dokumentert i bruk, og som skaper problemer for Divvun eller grammatikkontroll. 

Jeg er skeptisk til å sette +Err/Orth på derivasjoner som er i bruk, hvis man ikke kan vise til at det er mer eller mindre felles oppfatning fra språksamfunnet om at dette er språkfeil. Hvis man ikke får svar fra giellagáldu, kunne man prøve epostlista [giella], eller Ártegis ságat på Facebook.

Det finnes et masterarbeid om passive former i HA Guttorms tekster, kanskje kunne den være av interesse: http://www.oulu.fi/giellagas/tiedostot/Gradut/Inga%20Guttorm/Inga%20Guttorm.pdf
Comment 5 Thomas Omma 2016-06-13 12:08:55 CEST
i am for stopping awkward language, but we have so many verbs! :O