Bug 1796 - Paradigmegeratoren og stor forbokstav på mobil/nettbrett som default
Summary: Paradigmegeratoren og stor forbokstav på mobil/nettbrett som default
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: Infrastructure
Classification: Unclassified
Component: REST/CGI (Interactive web) (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Macintosh Other
: P3 - Within a week normal
Assignee: Chiara Argese
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2014-01-23 15:45 CET by Lene Antonsen
Modified: 2019-05-27 14:23 CEST (History)
1 user (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Lene Antonsen 2014-01-23 15:45:23 CET
http://giellatekno.uit.no/cgi/p-sme.sme.html

Ved bruk at mobil/nettbrett er default stor bokstav når man skal skrive inn ord i
paradigmegeratoren. Dermed lar ikke ordet seg generere, hvis det ikke er propernoun.

I NDS ordboka får man ikke default stor bokstav, så det bør være mulig å fikse det i html-koden også for paradigmegeneratorene?
Comment 1 Ciprian Gerstenberger 2014-04-27 19:02:49 CEST
Jeg har ikke nettbrett og ikke smarttelefon heler men jeg skal prøve å teste det på ipod.
Jeg lurer bare på hva som skjer hvis brukeren vil generere en propernoun. Løsninga kan være enkelt
lowcase input. Men hvis brukeren mener storbokstave så blir det feil igjen. Jeg vil gjerne se hvordan ble dette løst i NDS.
Comment 2 Lene Antonsen 2015-09-21 13:02:29 CEST
Hva er status på denne?
Comment 3 Ciprian Gerstenberger 2016-01-15 14:05:43 CET
(In reply to Lene Antonsen from comment #2)
> Hva er status på denne?

Det må jeg teste med et netbrett. Når jeg får tak it det skal jeg prøve å fikse.
Comment 4 Sjur Nørstebø Moshagen 2019-05-27 14:23:42 CEST
Changed from Ciprian to default assignee. Ciprian is no longer working in our groups.