Bug 1630 - Tekster fra Skániid Girje
Summary: Tekster fra Skániid Girje
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: Corpus
Classification: Unclassified
Component: Text corpus infrastructure (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Macintosh Other
: P4 - Within a month normal
Assignee: Børre Gaup
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2013-03-11 10:29 CET by Lene Antonsen
Modified: 2015-01-13 08:09 CET (History)
3 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Lene Antonsen 2013-03-11 10:29:11 CET
Sigbjørn Skåden sa til meg i desember 2012 at tekster fra Skániid Girje var "for lenge siden" gitt til vårt korpus. Jeg skjønte det slik på Børre at de var mistet pga problemer med mail-programmet hans. Hvordan følges dette opp?
Comment 1 Børre Gaup 2013-04-30 12:08:56 CEST
E-post om disse manusene er sendt til Skániid Girjie.
Comment 2 Trond Trosterud 2015-01-11 22:02:36 CET
Fekk du svar?
Comment 3 Børre Gaup 2015-01-13 00:18:12 CET
Nei
Comment 4 Trond Trosterud 2015-01-13 08:09:02 CET
Telefon?