Bug 1314 - Error log etter generering
Summary: Error log etter generering
Status: ASSIGNED
Alias: None
Product: Oahpa and Konteaksta
Classification: Unclassified
Component: sme-oahpa (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: Macintosh Other
: P4 - Within a month normal
Assignee: Ryan Johnson
URL:
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2012-04-03 11:28 CEST by Lene Antonsen
Modified: 2015-09-21 10:30 CEST (History)
5 users (show)

See Also:


Attachments
sme error log - generering frå 9/4/2012 (865.93 KB, application/octet-stream)
2012-04-11 08:59 CEST, Ryan Johnson
Details
generering fra 12/4/12 (562.52 KB, application/octet-stream)
2012-04-13 07:19 CEST, Ryan Johnson
Details
error log frå 15/4/2012 (381.29 KB, application/octet-stream)
2012-04-16 07:39 CEST, Ryan Johnson
Details
error log frå 16/4/2012 (346.21 KB, application/octet-stream)
2012-04-17 05:16 CEST, Ryan Johnson
Details
loggen frå 25/4 (346.97 KB, application/octet-stream)
2012-04-26 19:28 CEST, Ryan Johnson
Details
log - 26/4 (338.75 KB, application/octet-stream)
2012-04-27 07:35 CEST, Ryan Johnson
Details
log - 27/4 (341.24 KB, application/octet-stream)
2012-04-28 09:08 CEST, Ryan Johnson
Details
29/4 - log (342.94 KB, application/octet-stream)
2012-04-30 07:56 CEST, Ryan Johnson
Details
1/5 - error log (342.94 KB, application/octet-stream)
2012-05-02 03:58 CEST, Ryan Johnson
Details
3/5 error log (342.94 KB, application/octet-stream)
2012-05-04 05:35 CEST, Ryan Johnson
Details
gtoahpa error log 30/6 (348.58 KB, application/octet-stream)
2012-07-02 00:09 CEST, Ryan Johnson
Details
installeringa på 3/7 (315.79 KB, application/octet-stream)
2012-07-04 05:25 CEST, Ryan Johnson
Details
fornyinga på 6/7 - gtoahpa (315.79 KB, application/octet-stream)
2012-07-07 02:03 CEST, Ryan Johnson
Details
fornyinga på 6/7 - gtoahpa (308.40 KB, application/octet-stream)
2012-07-07 02:04 CEST, Ryan Johnson
Details
fornyinga på 6/7 - victorio (315.15 KB, application/octet-stream)
2012-07-07 02:04 CEST, Ryan Johnson
Details
fornyinga frå 5/9 - gtoahpa (306.40 KB, application/octet-stream)
2012-09-06 04:16 CEST, Ryan Johnson
Details
fornyinga av smaoahpa på gtoahpa, 30/9 (51.10 KB, application/octet-stream)
2012-10-01 02:43 CEST, Ryan Johnson
Details
fornyinga av smeoahpa på gtoahpa, 1/2/2013 (322.89 KB, application/octet-stream)
2013-02-01 17:22 CET, Heli Uibo
Details

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Lene Antonsen 2012-04-03 11:28:27 CEST
Jeg har sett på error2.log og finner følgende problemer med løsninger:

- forsøk på generering av ABBR og ACR -> jeg har fjernet disse to fra n_paradigms
- i n_smenob.xml: Coll, Actor, G3, evt ingen av delen, Jeg har lagt til gen_only til alle entryene for å styre genereringa til riktig type. 

Følgende problemt må programmererne fikses i pipeline:

No form created: njealjejuvlageassi+N+actor+Actor+Sg+Nom
No form created: guossi+N+g3+G3+Sg+Nom

+g3 og +actor skal ikke legges til. Nå skal genereringa fungere bare v.hjelp av gen_only og taggene som er i n_paradigms
Comment 1 Lene Antonsen 2012-04-03 12:47:51 CEST
Jeg har sett på adjektiver og verb og rydda i v_paradigms og a_paradigms. Dessuten har jeg lagt til gen_only til alle entryer i a_smenob.xml.

Jeg tar en ny gjennomgang av errorloggen etter neste generering. Errorloggen skulle bli atskilling kortere.
Comment 2 Lene Antonsen 2012-04-03 13:32:22 CEST
Jeg har også lagt til gen_only til v_pass.xml fordi det er bare 2-syll som kan få Der/PassS.
Comment 3 Ryan Johnson 2012-04-04 02:34:27 CEST
Okei! Eg tek dette problemet opp. Ser ut som det var ein gong me ville få inn ordclass ved words_install.py, og det er ikkje lengre godt. Eg tek den bort, og byrjar fornyinga. Det er tid nok at det vert ferdig i morgon tidleg. :)
Comment 4 Lene Antonsen 2012-04-04 09:01:53 CEST
Det ville jo selvfølgelig vært enklere å gjøre det slik som du beskriver. Men taggen på må stor forbokstav for å kunne generere. Det ville være en enklere løsning, og så fjerne G3 og Actor fra n_paradigms. Og legge til Coll på samme måte som type-attributt.
Comment 5 Ryan Johnson 2012-04-04 23:05:18 CEST
(In reply to comment #4)
> Det ville jo selvfølgelig vært enklere å gjøre det slik som du beskriver. Men
> taggen på må stor forbokstav for å kunne generere. Det ville være en enklere
> løsning, og så fjerne G3 og Actor fra n_paradigms. Og legge til Coll på samme
> måte som type-attributt.

Ja ,det er betre. Eg trudde det var nokon annan grun til at det måtte vera generert i n_paradigms.txt, då hadde eg ikkje tenkt å forslå noko anna. Eg kommenterte ut ordclass, då kan eg kommentere attende, og endre på først bokstav.
Comment 6 Ryan Johnson 2012-04-11 08:59:31 CEST
Created attachment 126 [details]
sme error log - generering frå 9/4/2012

Her er error log til siste genereringa, det kjem ein ny log etter fornyinga ikveld.
Comment 7 Ryan Johnson 2012-04-13 07:19:23 CEST
Created attachment 127 [details]
generering fra 12/4/12

Hei, 

Her er loggen frå siste genereringa. :)
Comment 8 Ryan Johnson 2012-04-16 07:39:55 CEST
Created attachment 128 [details]
error log frå 15/4/2012
Comment 9 Ryan Johnson 2012-04-17 05:16:56 CEST
Created attachment 129 [details]
error log frå 16/4/2012

No ser det ut som FSTane i /opt/smi/sme vart oppdatert. :)
Comment 10 Lene Antonsen 2012-04-25 13:22:55 CEST
Endrer navn på denne. Dette kan være sted å legge error-log etter hver generering.
Comment 11 Ryan Johnson 2012-04-26 19:28:16 CEST
Created attachment 130 [details]
loggen frå 25/4

Hei, det kjem ein ny log ikveld, men sida eg gløymde å lasta denne opp, tenkte eg å gjera det i all fall.
Comment 12 Lene Antonsen 2012-04-27 00:03:24 CEST
Jeg har sjekka loggen og ser en endring i fst som jeg har fulgt opp. Jeg fornyer fst i /opt/
Comment 13 Ryan Johnson 2012-04-27 07:35:00 CEST
Created attachment 131 [details]
log - 26/4
Comment 14 Ryan Johnson 2012-04-28 09:08:19 CEST
Created attachment 132 [details]
log - 27/4

Ser at det var ein feil med eit spørsmålfile til morfa-c. Ser på dette snart.
Comment 15 Ryan Johnson 2012-04-30 07:56:49 CEST
Created attachment 133 [details]
29/4 - log
Comment 16 Ryan Johnson 2012-05-02 03:58:27 CEST
Created attachment 134 [details]
1/5 - error log 

Her er den nye loggen. :)
Comment 17 Ryan Johnson 2012-05-04 05:35:53 CEST
Created attachment 135 [details]
3/5 error log
Comment 18 Ryan Johnson 2012-07-02 00:09:20 CEST
Created attachment 136 [details]
gtoahpa error log 30/6

Her er den nye loggen. Det er to feil på slutten av fila som eg måtte sjå på litt. 

Feedback: teksten til dei ulike meldingane hev vokst litt større no pga. HTML som var inkludert, og feilen greidde seg med at kolonne i databasen var for lita (max. 400 teikn). Eg hev endra kolonne slik at det ikkje lengre er slik ei begrensing, og no hev alle feedback meldingane gått inn.

gii+Pron+Interr+Sg+Ill i spørsmålet interr_pron_prs. Det var litt vanskeleg å finne ut kva spørsmål problemet var i fordi feilmeldinga ikkje visste det, log fila inneheld berre tekst frå STDERR, og qid kjem ut i STDOUT med alle andre info om ting som ikkje går feil. Eg endra skripten, og no error.log inneheld qid til problematiske spørsmål.

Problemet er elles at spørsmål leiter etter Pron+Interr+Sg+Ill med 'gii', men denne formen ikkje finst, sjølv om alle formene til gii+Pron+Interr er i pron_sme.xml. Eg skriv litt meir seinare når eg hev fiksa problemet.
Comment 19 Ryan Johnson 2012-07-02 00:18:09 CEST
Hei, 

Eg fann feilen. Problemet var at fillings-fila hadde gii+Pron+Interr, og var installert etter pron_sme.xml, då var alle former til gii kasta bort. Eg hev kopiert semantiske klasser frå ordet i fillings fila til pron_sme.xml, slik at det ikkje dukker opp eit problem om dei er i bruk i nokon stad. Eg må då installera alt på nytt, berre for å vera sikker om at det funkar.

Eg byrjar fornyinga om nokre minutt. :)
Comment 20 Ryan Johnson 2012-07-04 05:24:09 CEST
Hei, eg køyrde installaringa ein gong til, og såg på den nye loggen med den gamle i diff, og den einaste skilnaden var: 


No form created: sirditkk+V+Inf (GG)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Sg1 (GG)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Sg2 (GG)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Sg3 (GG)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Du1 (GG)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Du2 (GG)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Du3 (GG)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Pl1 (GG)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Pl2 (GG)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Pl3 (GG)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+ConNeg (GG)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Sg1 (GG)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Sg2 (GG)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Sg3 (GG)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Du1 (GG)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Du2 (GG)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Du3 (GG)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Pl1 (GG)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Pl2 (GG)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Pl3 (GG)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Sg1 (GG)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Sg2 (GG)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Sg3 (GG)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Du1 (GG)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Du2 (GG)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Du3 (GG)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Pl1 (GG)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Pl2 (GG)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Pl3 (GG)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+ConNeg (GG)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Sg1 (GG)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Sg2 (GG)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Sg3 (GG)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Du1 (GG)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Du2 (GG)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Du3 (GG)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Pl1 (GG)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Pl2 (GG)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Pl3 (GG)
No form created: sirditkk+V+Imprt+ConNeg (GG)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Sg1 (GG)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Sg2 (GG)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Sg3 (GG)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Du1 (GG)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Du2 (GG)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Du3 (GG)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Pl1 (GG)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Pl2 (GG)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Pl3 (GG)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+ConNeg (GG)
No form created: sirditkk+V+PrfPrc (GG)
No form created: sirditkk+V+VGen (GG)
No form created: sirditkk+V+VAbess (GG)
No form created: sirditkk+V+Ger (GG)
No form created: sirditkk+V+Actio+Ess (GG)
No form created: sirditkk+V+Actio+Loc (GG)
No form created: sirditkk+V+Inf (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Sg1 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Sg2 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Sg3 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Du1 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Du2 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Du3 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Pl1 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Pl2 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Pl3 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+ConNeg (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Sg1 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Sg2 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Sg3 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Du1 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Du2 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Du3 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Pl1 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Pl2 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Pl3 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Sg1 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Sg2 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Sg3 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Du1 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Du2 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Du3 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Pl1 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Pl2 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Pl3 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+ConNeg (KJ)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Sg1 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Sg2 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Sg3 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Du1 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Du2 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Du3 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Pl1 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Pl2 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Pl3 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Imprt+ConNeg (KJ)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Sg1 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Sg2 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Sg3 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Du1 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Du2 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Du3 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Pl1 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Pl2 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Pl3 (KJ)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+ConNeg (KJ)
No form created: sirditkk+V+PrfPrc (KJ)
No form created: sirditkk+V+VGen (KJ)
No form created: sirditkk+V+VAbess (KJ)
No form created: sirditkk+V+Ger (KJ)
No form created: sirditkk+V+Actio+Ess (KJ)
No form created: sirditkk+V+Actio+Loc (KJ)
No form created: sirditkk+V+Inf (main)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Sg1 (main)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Sg2 (main)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Sg3 (main)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Du1 (main)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Du2 (main)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Du3 (main)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Pl1 (main)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Pl2 (main)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+Pl3 (main)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prs+ConNeg (main)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Sg1 (main)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Sg2 (main)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Sg3 (main)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Du1 (main)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Du2 (main)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Du3 (main)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Pl1 (main)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Pl2 (main)
No form created: sirditkk+V+Ind+Prt+Pl3 (main)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Sg1 (main)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Sg2 (main)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Sg3 (main)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Du1 (main)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Du2 (main)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Du3 (main)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Pl1 (main)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Pl2 (main)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+Pl3 (main)
No form created: sirditkk+V+Cond+Prs+ConNeg (main)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Sg1 (main)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Sg2 (main)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Sg3 (main)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Du1 (main)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Du2 (main)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Du3 (main)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Pl1 (main)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Pl2 (main)
No form created: sirditkk+V+Imprt+Pl3 (main)
No form created: sirditkk+V+Imprt+ConNeg (main)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Sg1 (main)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Sg2 (main)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Sg3 (main)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Du1 (main)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Du2 (main)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Du3 (main)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Pl1 (main)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Pl2 (main)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+Pl3 (main)
No form created: sirditkk+V+Pot+Prs+ConNeg (main)
No form created: sirditkk+V+PrfPrc (main)
No form created: sirditkk+V+VGen (main)
No form created: sirditkk+V+VAbess (main)
No form created: sirditkk+V+Ger (main)
No form created: sirditkk+V+Actio+Ess (main)
No form created: sirditkk+V+Actio+Loc (main)

Eg hev endra v_smenob.xml og sjekka den in med sirdit til staden.
Comment 21 Ryan Johnson 2012-07-04 05:25:23 CEST
Created attachment 137 [details]
installeringa på 3/7

sirditkk dukker opp, fiksen er no sjekka inn.
Comment 22 Ryan Johnson 2012-07-07 02:03:14 CEST
Created attachment 138 [details]
fornyinga på 6/7 - gtoahpa
Comment 23 Ryan Johnson 2012-07-07 02:04:16 CEST
Created attachment 139 [details]
fornyinga på 6/7 - gtoahpa

Laste opp feil fila. Her er den rette.
Comment 24 Ryan Johnson 2012-07-07 02:04:55 CEST
Created attachment 140 [details]
fornyinga på 6/7 - victorio

Det er nokre python feilmeldingar pga skilnad mellom vic og gtoahpa.
Comment 25 Ryan Johnson 2012-07-07 02:05:42 CEST
Hei, i fornyinga på victorio var det nokre feil pga utf-8 og victorio (som er litt ulik no)


Traceback (most recent call last):
 File "install.py", line 143, in <module>
  main(opts=False)
 File "install.py", line 100, in main
  questions.read_questions(options.questionfile,options.grammarfile)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 609, in read_questions
  self.read_elements(question, question_element,qtype)	
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 532, in read_elements
  self.read_element(qaelement,None,syntax,qtype)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 75, in read_element
  print "\tCreating element %s (%s)" % (el_id, qaelement.qatype)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe1' in position 22: ordinal not in range(128)
Traceback (most recent call last):
 File "install.py", line 143, in <module>
  main(opts=False)
 File "install.py", line 100, in main
  questions.read_questions(options.questionfile,options.grammarfile)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 609, in read_questions
  self.read_elements(question, question_element,qtype)	
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 532, in read_elements
  self.read_element(qaelement,None,syntax,qtype)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 75, in read_element
  print "\tCreating element %s (%s)" % (el_id, qaelement.qatype)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe1' in position 22: ordinal not in range(128)
Traceback (most recent call last):
 File "install.py", line 143, in <module>
  main(opts=False)
 File "install.py", line 100, in main
  questions.read_questions(options.questionfile,options.grammarfile)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 609, in read_questions
  self.read_elements(question, question_element,qtype)	
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 532, in read_elements
  self.read_element(qaelement,None,syntax,qtype)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 75, in read_element
  print "\tCreating element %s (%s)" % (el_id, qaelement.qatype)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe1' in position 19: ordinal not in range(128)
Traceback (most recent call last):
 File "install.py", line 143, in <module>
  main(opts=False)
 File "install.py", line 100, in main
  questions.read_questions(options.questionfile,options.grammarfile)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 609, in read_questions
  self.read_elements(question, question_element,qtype)	
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 532, in read_elements
  self.read_element(qaelement,None,syntax,qtype)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 75, in read_element
  print "\tCreating element %s (%s)" % (el_id, qaelement.qatype)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe1' in position 22: ordinal not in range(128)
Traceback (most recent call last):
 File "install.py", line 143, in <module>
  main(opts=False)
 File "install.py", line 100, in main
  questions.read_questions(options.questionfile,options.grammarfile)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 609, in read_questions
  self.read_elements(question, question_element,qtype)	
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 532, in read_elements
  self.read_element(qaelement,None,syntax,qtype)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 75, in read_element
  print "\tCreating element %s (%s)" % (el_id, qaelement.qatype)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe1' in position 18: ordinal not in range(128)
Traceback (most recent call last):
 File "install.py", line 143, in <module>
  main(opts=False)
 File "install.py", line 100, in main
  questions.read_questions(options.questionfile,options.grammarfile)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 609, in read_questions
  self.read_elements(question, question_element,qtype)	
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 532, in read_elements
  self.read_element(qaelement,None,syntax,qtype)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 75, in read_element
  print "\tCreating element %s (%s)" % (el_id, qaelement.qatype)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe1' in position 22: ordinal not in range(128)
Traceback (most recent call last):
 File "install.py", line 143, in <module>
  main(opts=False)
 File "install.py", line 100, in main
  questions.read_questions(options.questionfile,options.grammarfile)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 609, in read_questions
  self.read_elements(question, question_element,qtype)	
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 532, in read_elements
  self.read_element(qaelement,None,syntax,qtype)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 75, in read_element
  print "\tCreating element %s (%s)" % (el_id, qaelement.qatype)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\u0161' in position 24: ordinal not in range(128)
Traceback (most recent call last):
 File "install.py", line 143, in <module>
  main(opts=False)
 File "install.py", line 100, in main
  questions.read_questions(options.questionfile,options.grammarfile)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 609, in read_questions
  self.read_elements(question, question_element,qtype)	
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 532, in read_elements
  self.read_element(qaelement,None,syntax,qtype)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/questions_install.py", line 75, in read_element
  print "\tCreating element %s (%s)" % (el_id, qaelement.qatype)
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe1' in position 18: ordinal not in range(128)
Traceback (most recent call last):
 File "install.py", line 143, in <module>
  main(opts=False)
 File "install.py", line 108, in main
  feedback.read_messages(options.messagefile)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/feedback_install.py", line 317, in read_messages
  print >> sys.stdout, message
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\u2013' in position 9: ordinal not in range(128)
Traceback (most recent call last):
 File "install.py", line 143, in <module>
  main(opts=False)
 File "install.py", line 108, in main
  feedback.read_messages(options.messagefile)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/feedback_install.py", line 317, in read_messages
  print >> sys.stdout, message
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe1' in position 34: ordinal not in range(128)
Traceback (most recent call last):
 File "install.py", line 143, in <module>
  main(opts=False)
 File "install.py", line 108, in main
  feedback.read_messages(options.messagefile)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/feedback_install.py", line 317, in read_messages
  print >> sys.stdout, message
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xf6' in position 13: ordinal not in range(128)
Traceback (most recent call last):
 File "install.py", line 143, in <module>
  main(opts=False)
 File "install.py", line 108, in main
  feedback.read_messages(options.messagefile)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/feedback_install.py", line 317, in read_messages
  print >> sys.stdout, message
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode characters in position 0-1: ordinal not in range(128)
Traceback (most recent call last):
 File "install.py", line 143, in <module>
  main(opts=False)
 File "install.py", line 112, in main
  sahka.read_dialogue(options.sahkafile)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/sahka_install.py", line 148, in read_dialogue
  print "Adding wordlist", u['text']
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe1' in position 1: ordinal not in range(128)
Traceback (most recent call last):
 File "install.py", line 143, in <module>
  main(opts=False)
 File "install.py", line 112, in main
  sahka.read_dialogue(options.sahkafile)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/sahka_install.py", line 148, in read_dialogue
  print "Adding wordlist", u['text']
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\u0161' in position 6: ordinal not in range(128)
Traceback (most recent call last):
 File "install.py", line 143, in <module>
  main(opts=False)
 File "install.py", line 112, in main
  sahka.read_dialogue(options.sahkafile)
 File "/home/univ_oahpa/univ_oahpa/sahka_install.py", line 148, in read_dialogue
  print "Adding wordlist", u['text']
UnicodeEncodeError: 'ascii' codec can't encode character u'\xe1' in position 16: ordinal not in range(128)

Eg retter desse snart.
Comment 26 Ryan Johnson 2012-07-07 02:14:38 CEST
Fornyer på vic att pga feilmeldingar, retta i koden no.
Comment 27 Ryan Johnson 2012-09-06 04:16:46 CEST
Created attachment 142 [details]
fornyinga frå 5/9 - gtoahpa
Comment 28 Ryan Johnson 2012-10-01 02:43:58 CEST
Created attachment 143 [details]
fornyinga av smaoahpa på gtoahpa, 30/9
Comment 29 Ryan Johnson 2012-10-01 02:44:13 CEST
Databasen til smaoahpa vart fornya på gtoahpa. Eg testa, og det ser ut som nesten alt funkar, men det ser ut som morfologisk feedback er borte i Morfa-C, og deler av Morfa-S. Dette må fiksest.
Comment 30 Heli Uibo 2013-02-01 17:22:35 CET
Created attachment 154 [details]
fornyinga av smeoahpa på gtoahpa, 1/2/2013
Comment 31 Sjur Nørstebø Moshagen 2015-09-21 10:30:10 CEST
No need to have Biret Ánne on the CC list anymore.