Bug 1195 - Add new terminology from Elgå skole
Summary: Add new terminology from Elgå skole
Status: REOPENED
Alias: None
Product: Dictionaries
Classification: Unclassified
Component: smanob (show other bugs)
Version: unspecified
Hardware: All All
: P5 - Later normal
Assignee: Maja Lisa Kappfjell
URL: http://www.elgå.skole.no/index.php?sh...
Keywords:
Depends on:
Blocks:
 
Reported: 2011-10-20 11:58 CEST by Sjur Nørstebø Moshagen
Modified: 2019-11-15 11:50 CET (History)
6 users (show)

See Also:


Attachments

Note You need to log in before you can comment on or make changes to this bug.
Description Sjur Nørstebø Moshagen 2011-10-20 11:58:53 CEST
See this page:

http://www.elgå.skole.no/index.php?show=field&fra=0&antall=-1&fid=263

The terminology should be added both to the dictionaries and to the fst. I suggest that Thomas covers the fst, and the Aajege people the dictionary.
Comment 1 Thomas Omma 2011-10-20 12:54:43 CEST
kreitt
Comment 2 Trond Trosterud 2012-02-08 13:00:24 CET
Desse orda ligg i $GTHOME/words/dicts/smanob/inc/elgao_skole_20111022
Cip og eg har dessverre begge to arbeidd med dei (cip: 00_xls2xml; trond: names, terms), vi må sjå på det. 

Thomas: Kommando for å få ut lista over sma-ord Stå i katalogen elgao_skole_20111022 og skriv:

cat */csv/*.csv|cut -f1|tr -d "\""|preprocess
Comment 3 Thomas Omma 2012-06-18 11:01:36 CEST
I never seem to have time for these words either, so haNDING HEAREBY OVER RESPONSIBILITY TO SOUTH SAMI LINGUIST
Comment 4 Maja Lisa Kappfjell 2012-06-27 08:59:38 CEST
hei! jeg må ta disse om litt, jeg skal jobbemed adj. og gullstandard. lenkene på siden til elgå skole får jeg uansett ikke åpnet, så jeg når ikke ordene som skal legges inn. jeg får derfor gå tilbake tol dem etterpå.
Comment 5 Maja Lisa Kappfjell 2012-11-08 14:25:25 CET
Heisann!

Jeg ser at mange av de lånordene som Elgå har tilpasset til sørsamsik, er det jo nå verdtak på, f.eks egypetere + andre ord.
Men, jeg tror jeg vil lage en missinglist av disse ordene, det blir enklere å begynne å legge inn..
Comment 6 Maja Lisa Kappfjell 2012-11-20 13:11:28 CET
Jeg skulle gjerne ha laget en missinglist på disse ordene fra Elgå.
Comment 7 Trond Trosterud 2012-11-20 14:30:41 CET
cat elgao_skole_20111022/*/csv/*.csv|cut -f1|tr -d "\""|preprocess|usmaNorm|grep '?'|cut -f1|sort|uniq > elgao_20111022.missing

Missing list altså i

$GTLANG/words/dicts/smanob/inc/elgao_20111022.missing
Comment 8 Maja Lisa Kappfjell 2012-11-21 12:54:11 CET
Tusen takk! :-)


(In reply to comment #7)
> cat elgao_skole_20111022/*/csv/*.csv|cut -f1|tr -d
> "\""|preprocess|usmaNorm|grep '?'|cut -f1|sort|uniq > elgao_20111022.missing
> 
> Missing list altså i
> 
> $GTLANG/words/dicts/smanob/inc/elgao_20111022.missing
Comment 9 Maja Lisa Kappfjell 2012-11-26 10:33:16 CET
henter ut lista og kan dermed avslutte denne


(In reply to comment #8)
> Tusen takk! :-)
> 
> 
> (In reply to comment #7)
> > cat elgao_skole_20111022/*/csv/*.csv|cut -f1|tr -d
> > "\""|preprocess|usmaNorm|grep '?'|cut -f1|sort|uniq > elgao_20111022.missing
> > 
> > Missing list altså i
> > 
> > $GTLANG/words/dicts/smanob/inc/elgao_20111022.missing
Comment 10 Maja Lisa Kappfjell 2014-04-29 11:12:41 CEST
Herved avslutter jeg denne.
Comment 11 Trond Trosterud 2014-04-29 16:53:33 CEST
Eg gjer framlegg om at vi har buggen open til orda er lagt inn, det er dei ikkje enno:

tf-hsl-m0016:inc ttr000$ cat elgao_20111022.missing |wc -l
     346
tf-hsl-m0016:inc ttr000$ cat elgao_20111022.missing |usma|grep '?'|wc -l
     317
Comment 12 Maja Lisa Kappfjell 2014-05-12 08:25:22 CEST
Ok.


(In reply to comment #11)
> Eg gjer framlegg om at vi har buggen open til orda er lagt inn, det er dei
> ikkje enno:
> 
> tf-hsl-m0016:inc ttr000$ cat elgao_20111022.missing |wc -l
>      346
> tf-hsl-m0016:inc ttr000$ cat elgao_20111022.missing |usma|grep '?'|wc -l
>      317
Comment 13 Maja Lisa Kappfjell 2014-05-19 12:44:26 CEST
båaltajehtin
båaltajehtin	båaltajehtin	+?

båaltajihtin
båaltajihtin	båaltajehtedh+V+TV+Ind+Prt+Pl3


denne skal gå som vedtedh- jehtedh - jehtin, jfr. vedtedh- vedtin.
Comment 14 Trond Trosterud 2014-05-19 15:08:31 CEST
Er kommentaren til feil bug? Ei sak er om "båaltajehtin" er lagt inn eller ikkje (det höyrer heime her), ei anna sak er om vi har feil analyse i transdusaren (båaltajihtin pro korrekt båaltajehtin), det bör vere ein separat bug, på lexc eller (meir sannsynleg) twolc-feil.
Comment 15 Maja Lisa Kappfjell 2016-12-15 12:06:27 CET
HVor er denne lista som skal inn?
Comment 16 Lene Antonsen 2016-12-15 13:28:16 CET
words/dicts/smanob/inc/elgao_20111022.missing

Lista er oppdatert i forhold til dagens FST, og inneholder dermed bare ord som ikke er i FSTen.