Bug 2660

Summary: Rydda i src/ (morphology/)
Product: Infrastructure Reporter: Sjur Nørstebø Moshagen <sjur.n.moshagen>
Component: newinfraAssignee: Sjur Nørstebø Moshagen <sjur.n.moshagen>
Status: ASSIGNED ---    
Severity: normal CC: borre.gaup, chiara.argese
Priority: P4 - Within a month    
Version: unspecified   
Hardware: All   
OS: All   
Bug Depends on:    
Bug Blocks: 2613    

Description Sjur Nørstebø Moshagen 2020-04-20 16:17:00 CEST
Det bør ryddast i src/ og src/morphology/, med i alle fall desse punkta:

- endra namn frå morphology/ til fst/
- flytta bygginga av deriverte fst-ar frå src/ til src/fst/ (og tilhøyrande filter/, orthography/, osb)
- endra namn på src/syntax/ til src/cg/
Comment 1 Sjur Nørstebø Moshagen 2020-04-22 09:22:39 CEST
Fyrste steg er gjennomført med innsjekkingane 189997, 190001, 190003-190005, 190015 og 190022 pluss 190025-190028, 190030-190031, 190033:

- endra namn på src/syntax/ til src/cg/

Neste steg: endra namn på src/morphology/ til src/fst/.
Comment 2 Sjur Nørstebø Moshagen 2020-04-22 22:18:31 CEST
Steg to, endra namn på src/morphology/ til src/fst/, vart gjennomført med innsjekkingane 190068, 190073, 190075-190077, 190090 og 190103.

Tredje og siste steg er å flytta bygginga av ymse fst-ar ned i fst-mappa. Dette blir gjort i fleire steg, og vil ta litt lenger tid.