Bug 2630

Summary: Byta ut Forrest med eit meir moderne alternativ
Product: Infrastructure Reporter: Sjur Nørstebø Moshagen <sjur.n.moshagen>
Component: Documentation infrastructureAssignee: Børre Gaup <borre.gaup>
Status: ASSIGNED ---    
Severity: enhancement CC: chiara.argese, tommi.pirinen, trond.trosterud
Priority: P5 - Later    
Version: unspecified   
Hardware: All   
OS: All   
Bug Depends on:    
Bug Blocks: 2628    

Description Sjur Nørstebø Moshagen 2019-10-30 08:39:27 CET
Forrest er gamal, og ikkje vedlikehalde. Og er skrive i Java. Dessutan ser det ut til at Forrest er på veg opp på Apache-loftet, så det er på tide å sjå seg om etter alternativ, og samtidig kvitta seg med Java-avhengigheita.
Comment 1 Sjur Nørstebø Moshagen 2021-10-27 22:53:01 CEST
Forrest er på Apache-loftet. Prosjektet er daudt.

All teknisk dokumentasjon har no vorte flytta (eller skal flyttast) til GitHub Pages, og til Markdown-format.

Det som står att er:

- divvun.no og divvun.org (vi ventar på forslag frå TTC for nye sider)
- giellatekno.uit.no
- giellalt.uit.no ⇒ skal bli erstatta av det som no ligg på https://giellalt.github.io/site-giellalt.uit.no/