Bug 2629

Summary: Byt ut Saxon med eit ikkje-java-alternativ
Product: Infrastructure Reporter: Sjur Nørstebø Moshagen <sjur.n.moshagen>
Component: newinfraAssignee: Sjur Nørstebø Moshagen <sjur.n.moshagen>
Status: ASSIGNED ---    
Severity: enhancement CC: borre.gaup, chiara.argese, trond.trosterud
Priority: P5 - Later    
Version: unspecified   
Hardware: All   
OS: All   
Bug Depends on:    
Bug Blocks: 2628    

Description Sjur Nørstebø Moshagen 2019-10-30 08:37:21 CET
Konverteringa frå xml-filer til lexc for dei språka som bruker xml-leksikon krev i dag Saxon. Saxon er skrive i Java. For å kvitta oss med java-avhengigheiter må vi byta ut Saxon med noko anna, helst open kjeldekode.

Tidlegare fanst det dårleg med alternativ, men det burde ikkje vera tilfelle lengre. Istf XSLT kan ein t.d. nytta XQuery som transformator, og både for xslt og xquery burde det no finnast alternativ skrivne i C++ eller tilsvarande.
Comment 1 Børre Gaup 2019-10-30 10:19:13 CET
I følge Wikipedia-artikkelen [1], så er det bare Saxon som implementerer XSLT 3.0 og XQuery 3.1.

Nest beste alternativ er libsxslt. Wikipedia sier «libxslt is a free library released under the MIT License that can be reused in commercial applications. It is based on libxml and implemented in C for speed and portability. It supports XSLT 1.0 and EXSLT extensions», og har bindinger til de fleste programmeringsspråk (bl.a. C++ og Python).
Comment 2 Børre Gaup 2019-10-30 10:29:11 CET
(In reply to Børre Gaup from comment #1)
> I følge Wikipedia-artikkelen [1], 

https://en.wikipedia.org/wiki/XSLT
Comment 3 Sjur Nørstebø Moshagen 2019-11-29 17:41:53 CET
*** Bug 2453 has been marked as a duplicate of this bug. ***
Comment 4 Sjur Nørstebø Moshagen 2019-11-29 17:44:21 CET
http://www.martinbroadhurst.com/open-source-xquery-implementations.html har mnange utdaterte ting, men òg denne som ser ut til å vera skriven i C/C++, og er rimeleg oppdatert:

http://www.zorba-xquery.com

Kan vera verdt å sjå på i alle fall.