Bug 2628

Summary: Fjerna Java-dependensar i fst-bygginga
Product: Infrastructure Reporter: Sjur Nørstebø Moshagen <sjur.n.moshagen>
Component: newinfraAssignee: Sjur Nørstebø Moshagen <sjur.n.moshagen>
Status: ASSIGNED ---    
Severity: enhancement CC: borre.gaup, chiara.argese, trond.trosterud
Priority: P5 - Later    
Version: unspecified   
Hardware: All   
OS: All   
Bug Depends on: 2629, 2630    
Bug Blocks:    

Description Sjur Nørstebø Moshagen 2019-10-30 08:33:11 CET
Det vil vera ein stor fordel om vi kvittar oss med dei java-avhengigheitene som finst i infraen vår, i fyrste omgang det som gjeld fst-bygginga. Der er det to:

* xml->lexc
* jspwiki-validering (=forrest)

Denne lusmeldinga er ei overordna melding, eg legg til undermeldingar for kvar enkeltoppgåve som må gjerast.