Bug 2615

Summary: Flytta testkatalogane til underkatalogar av src- og tools-katalogane
Product: Infrastructure Reporter: Sjur Nørstebø Moshagen <sjur.n.moshagen>
Component: newinfraAssignee: Sjur Nørstebø Moshagen <sjur.n.moshagen>
Status: ASSIGNED ---    
Severity: normal CC: arppe, borre.gaup, chiara.argese, trond.trosterud
Priority: P5 - Later    
Version: unspecified   
Hardware: All   
OS: All   
Bug Depends on:    
Bug Blocks: 2613    

Description Sjur Nørstebø Moshagen 2019-10-10 12:20:15 CEST
Det har vist seg at det er uheldig å ta test-katalogane så langt frå koden som skal testast, sjølv om det er eit vanleg oppsett i open-kjeldekodeverda.

Målet er altså flytta testane inn i underkatalogar til katalogane som har koden som skal testast. Det gjer det lett å køyra lokale testar, og vil vonaleg gjera det lettare å oppdatera og halda ved like testane.