Bug 2606

Summary: Stavekontrolltestinga sorterer forslag på plass 10 mellom 1 og 2
Product: Testing Reporter: Sjur Nørstebø Moshagen <sjur.n.moshagen>
Component: Speller testingAssignee: Børre Gaup <borre.gaup>
Status: NEW ---    
Severity: normal    
Priority: P4 - Within a month    
Version: unspecified   
Hardware: All   
OS: All   

Description Sjur Nørstebø Moshagen 2019-09-06 16:12:00 CEST
For å reprodusera:

*Opna https://gtsvn.uit.no/langtech/trunk/langs/sma/devtools/speller_result_typos.to.sma.html
* Sorter på 'position'
* rull ned til enden av plass 1, og sjå at neste gruppe ikkje er 2, men 10

= alfabetisk sortering, ikkje numerisk.