Bug 2533

Summary: sma: verbgenerering mangler ConNeg
Product: Infrastructure Reporter: Børre Gaup <borre.gaup>
Component: REST/CGI (Interactive web)Assignee: Chiara Argese <chiara.argese>
Status: REOPENED ---    
Severity: enhancement CC: borre.gaup, chiara.argese, sjur.n.moshagen, trond.trosterud
Priority: P5 - Later    
Version: unspecified   
Hardware: Macintosh   
OS: Linux   

Comment 1 Trond Trosterud 2018-11-27 17:35:42 CET
Problemet var eit "+Ind" som er der i sme, men ikkje i sma (fordi modus er på negasjonsverbet og ikkje på conneg i sørsamisk). No fiksa, og online.
Comment 2 Sjur Nørstebø Moshagen 2019-05-27 14:23:46 CEST
Changed from Ciprian to default assignee. Ciprian is no longer working in our groups.