Bug 2527

Summary: Common (all_langs) roman and arabic numbers
Product: Infrastructure Reporter: Sjur Nørstebø Moshagen <sjur.n.moshagen>
Component: LexiconAssignee: Sjur Nørstebø Moshagen <sjur.n.moshagen>
Status: ASSIGNED ---    
Severity: normal CC: borre.gaup, ciprian.gerstenberger, elena.j.paulsen, lene.antonsen, linda.wiechetek, maja.l.kappfjell, thomas.omma, trond.trosterud
Priority: P4 - Within a month    
Version: unspecified   
Hardware: All   
OS: All   
Bug Depends on:    
Bug Blocks: 2524    

Description Sjur Nørstebø Moshagen 2018-11-05 09:13:32 CET
Lene skreiv i lusmelding #2475:

> Jeg har sjekket inn i all_langs/src/morphology/stems : arabic_roman_digits.lexc og punctuation.lexc
> 
> Disse skal legges inn i bygginga for de samiske språkene (alle språk?):
> 
> arabic_roman_digits.lexc i tillegg til numerals.lexc
> 
> Arabiske og romertall må så fjernes fra lokale numerals.lexc (ikke kasus-leksikoner).

Og ja, vi vil ha dette for alle språk, ikkje berre for dei samiske. Tal frå andre talsystem og talord skrive ut som tekst høyrer heime i kvart enkelt språk, men dei arabiske og romerske tala bør vera felles.