Bug 2490

Summary: Online spellerserveren trenger stabil link for å fungere f.eks. på NT VGS
Product: Infrastructure Reporter: Lene Antonsen <lene.antonsen>
Component: REST/CGI (Interactive web)Assignee: Børre Gaup <borre.gaup>
Status: ASSIGNED ---    
Severity: enhancement CC: borre.gaup, chiara.argese, ciprian.gerstenberger, sjur.n.moshagen, trond.trosterud
Priority: P5 - Later    
Version: unspecified   
Hardware: Macintosh   
OS: Other   

Description Lene Antonsen 2018-05-27 08:44:36 CEST
Online speller fungerer ikke på NT-vgs pga brannmur. Børre, kan du forklare hva som er årsaken, og mulige løsninger? 

En annen ting, url bør inneholde 'online' istedenfor 'demo'.

http://divvun.no/korrektur/speller-demo.html

=> http://divvun.no/speller-online.html   (kanskje slik?)
Comment 1 Børre Gaup 2018-05-29 17:46:43 CEST
(In reply to Lene Antonsen from comment #0)
> Online speller fungerer ikke på NT-vgs pga brannmur. Børre, kan du forklare
> hva som er årsaken, og mulige løsninger? 
> 

Kommunikasjonen med online spelleren foregår over port 3000. Siden den ikke fungerer på skolen er det sannsynlig at port 3000 er sperret av en brannmur. 

Som en kortsiktig løsning, kan man be skolen om å åpne port 3000. En langsiktig løsning er at vi sørger for å gjemme bort kommunikasjon over slike porter, og heller gir spellerserveren en stabil link som online løsninger jobber mot.

> En annen ting, url bør inneholde 'online' istedenfor 'demo'.
> 
> http://divvun.no/korrektur/speller-demo.html
> 
> => http://divvun.no/speller-online.html   (kanskje slik?)

God idé!